dilluns, 5 d’abril del 2010

NEIX EL CEPA-SANT FELIU !!!

A totes les persones de Sant Feliu de Llobregat us volem donar la noticia del naixement del grup local Cepa-Sant Feliu.
Que és el CEPA ?
És una associació ecologista, científica, sense finalitat lucrativa i independent de qualsevol partit polític o d'altres institucions.
Els nostres objectius són:
• Defensar la natura i la població a partir de criteris ecològics, dotant els grups i moviments populars oposats a projectes agressius d'una cobertura tècnica per tal de poder argumentar la seva oposició.
• Fomentar i donar suport a la recerca de noves tecnologies toves i a la realització de projectes de caire alternatiu.
• Difondre informació ecologista i desenvolupar una àmplia iniciativa d'educació ambiental i socio-ecològica, per tal d'arribar a la formació d'un estat d'opinió i d'una conducta ecologistes.
• Promoure, afavorir i difondre accions dirigides directament a la defensa del medi.