dijous, 18 d’abril de 2013

VERKAMI " RECUPEREM EL LLOBREGAT "


Us presentem un projecte de micromecenatge mitjançant la plataforma Verkami encaminat a finançar l’Exposició" Recuperem el Llobregat" i a dur-la pels diferents pobles i municipis de la conca, fent conèixer la campanya i les seves reclamacions a la població, i sumant els suports de ciutadans i institucions.
L'exposició estarà formada per una sèrie de plafons informatius amb suport de mitjans audiovisuals en els que s'exposaran tant els aspectes positius de la conca, com el seu naixement a les Fonts del Llobregat, els canyissars als aiguamolls del Delta, els espais d’especial interès ornitològic, l’extensa biodiversitat, etc., com els nombrosos aspectes negatius:  manca de compliment dels cabals ecològics, l'elevada pressió de les infraestructures construïdes a l'alçada de Martorell, l'alt contingut de fàrmacs i de drogues d'abús que es distribueixen a través de la xarxa, el fenomen de feminització dels peixos, l'impacte ambiental provocat per les mines de potassa del Bages, la gran contaminació química de l'Anoia al seu pas per Igualada, etc.
Durant el 2013 es planificaran els diferents punts d'exposició als pobles i viles de la Conca, que es complementaran amb les activitats organitzades per la plataforma. La itinerància de l’exposició i les accions promogudes durant la campanya es publicaran a la web de la plataforma
PER QUÈ DEMANEM LA VOSTRA COL·LABORACIÓ?
El nostre objectiu és donar-vos a conèixer l'estat actual de degradació del riu Llobregat i aconseguir que de la vostra participació, juntament amb entitats i administracions públiques, en sorgeixi la unió que permeti impulsar les accions necessàries per la seva millora.
Un primer pas per aconseguir la participació de tots és realitzar un treball de difusió i sensibilització que en una primera etapa durem a terme mitjançant l'exposició itinerant "Recuperem el Llobregat". Tot plegat requereix un suport econòmic del que actualment no gaudim, i és per aquest motiu que fem aquesta crida. Però més enllà d'això, també volem que serveixi per a que el màxim de persones possible conegui i participi activament de les activitats que es duran a terme durant aquest Any Llobregat. Cal ser conscients que la recuperació del Llobregat NO és possible sense el suport de tots. 
Si aconseguim superar la quantitat requerida per a dur a terme l'exposició, destinarem els diners restants a realitzar plantacions d'arbres de ribera a diferents municipis de la Conca del Llobregat.
Per a col.laborar clica aqui : http://www.verkami.com/projects/1629


dilluns, 1 d’abril de 2013

CIMENTS MOLINS i ENTESA PER PALLEJA

Entesa per Palleja va rebre 400.000 euros per permetre incinerar a Ciments Molins !!